ისტორია

COVID-19 ვაქცინა და ორსულობა

30 ნოემბერი 2021

ამ ინიციატივაში ჩართული გაეროს უწყებები

RCO
United Nations Resident Coordinator Office

მიზნები, რომლებსაც ჩვენ მხარს ვუჭერთ ამ ინიციატივით