ფოტო

გაერო 75: საქართველო აღნიშნავს გაეროს დღეს

27 ოქტომბერი 2020