პუბლიკაცია

ადამიანის უფლებათა დაცვა: საერთაშორისო და ეროვნული გამოცდილება

29 დეკემბერი 2022

გამოქვეყნებულია

გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისი
File type: PDF
ჩამოტვირთვები: @ჩამოტვირთვების რაოდენობა

მიზნები, რომლებსაც ჩვენ მხარს ვუჭერთ ამ ინიციატივით