ისტორია

COVID-19 - ადგილობრივი მმართველობის გამოცდა

01 მაისი 2020
Photo: © UNDP/GEO-2020

ამ ინიციატივაში ჩართული გაეროს უწყებები

გაეროს განვითარების პროგრამა
გაეროს განვითარების პროგრამა

მიზნები, რომლებსაც ჩვენ მხარს ვუჭერთ ამ ინიციატივით