ისტორია

Information for Refugees from Ukraine

01 მარტი 2022

ამ ინიციატივაში ჩართული გაეროს უწყებები

IOM
International Organization for Migration
UN Women
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
UNFPA
United Nations Population Fund
UNHCR
United Nations High Commissioner for Refugees
UNICEF
United Nations Children’s Fund

მიზნები, რომლებსაც ჩვენ მხარს ვუჭერთ ამ ინიციატივით