ისტორია

ტელემედიცინა: ჯანდაცვის ხარვეზის აღმოფხვრა საქართველოში

24 იანვარი 2024
Caption: Telemedicine is gaining a foothold in Georgia for services ranging from online consultations to delivering prescriptions/ტელემედიცინა ფეხს იკიდებს საქართველოში სერვისების სფეროში, დაწყებული ონლაინ კონსულტაციებით და დამთავრებული რეცეპტების მიწოდებით.
Photo: © WHO

ამ ინიციატივაში ჩართული გაეროს უწყებები

RCO
United Nations Resident Coordinator Office
გაეროს მოსახლეობის ფონდი
გაეროს მოსახლეობის ფონდი
გაეროს ბავშვთა ფონდი
გაეროს ბავშვთა ფონდი
გაეროს პროექტების მომსახურების ოფისი
გაეროს პროექტების მომსახურების ოფისი
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია

მიზნები, რომლებსაც ჩვენ მხარს ვუჭერთ ამ ინიციატივით