მდგრადი განვითარების მიზანი
7

ხელმისაწვდომი და უსაფრთხო ენერგია

ხელმისაწვდომი, საიმედო, სტაბილური და თანამედროვე ენერგიის საყოველთაო ხელმისაწვდომობა

7.1 2030 წლისთვის ხელმისაწვდომ, საიმედო და თანამედროვე ენერგომომსახურებაზე საყოველთაო წვდომის უზრუნველყოფა საქართველოში

7.2 2030 წლისთვის  არსებულ სხვადასხვა ენერგიებს შორის განახლებადი ენერგიის წილის მნიშვნელოვნად გაზრდა საქართველოში

7.3 2030 წლისთვის ენერგოეფექტურობის მაჩვენებლის მნიშვნელოვნად გაუმჯობესება  საქართველოში.