პუბლიკაცია

60+ კლუბი ჯანსაღი და აქტიური ცხოვრებისთვის

30 ნოემბერი 2021

გამოქვეყნებულია

გაეროს მოსახლეობის ფონდი

მიზნები, რომლებსაც ჩვენ მხარს ვუჭერთ ამ ინიციატივით