პუბლიკაცია

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა არსებითი მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. 2023

04 ივლისი 2023

გამოქვეყნებულია

გაეროს განვითარების პროგრამა
File type: PDF
ჩამოტვირთვები: @ჩამოტვირთვების რაოდენობა
File type: PDF
ჩამოტვირთვები: @ჩამოტვირთვების რაოდენობა

მიზნები, რომლებსაც ჩვენ მხარს ვუჭერთ ამ ინიციატივით