პუბლიკაცია

გაერთიანებული ერების პარტნიორობა მდგრადი განვითარებისთვის (UNPSD)

10 თებერვალი 2015

გამოქვეყნებულია

სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია
შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია
OCHA
გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისი
გაეროს ქალთა ორგანიზაცია
გაეროს განვითარების პროგრამა
გაეროს უსაფრთხოების და უშიშროების დეპარტამენტი
გაეროს მოსახლეობის ფონდი
გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი
გაეროს ბავშვთა ფონდი
გაეროს რეგიონთაშორისი დანაშაულისა და სამართლის კვლევის ინსტიტუტი
გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაცია
გაეროს ნარკოტიკებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ბიურო
გაეროს პროექტების მომსახურების ოფისი
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია
File type: PDF
ჩამოტვირთვები: @ჩამოტვირთვების რაოდენობა

მიზნები, რომლებსაც ჩვენ მხარს ვუჭერთ ამ ინიციატივით