ისტორია

საქართველო-გაეროს ახალი სტრატეგიული დოკუმენტი ადამიანების შესაძლებლობებსა და სოციალური თანასწორობის გაძლიერებას უწყობს ხელს

02 ოქტომბერი 2020

დაწერილია

ამ ინიციატივაში ჩართული გაეროს უწყებები

RCO
United Nations Resident Coordinator Office

მიზნები, რომლებსაც ჩვენ მხარს ვუჭერთ ამ ინიციატივით