ისტორია

სტრატეგიული დიალოგი  სახელმწიფო პრიორიტეტების, მიმდინარე რეფორმებისა და ახალი ინიციატივების შესახებ

29 იანვარი 2020

დაწერილია

ამ ინიციატივაში ჩართული გაეროს უწყებები

სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია
სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია
შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია
შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია
OCHA
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისი
გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისი
გაეროს ქალთა ორგანიზაცია
გაეროს ქალთა ორგანიზაცია
გაეროს განვითარების პროგრამა
გაეროს განვითარების პროგრამა
გაეროს მოსახლეობის ფონდი
გაეროს მოსახლეობის ფონდი
გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი
გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი
გაეროს ბავშვთა ფონდი
გაეროს ბავშვთა ფონდი
გაეროს რეგიონთაშორისი დანაშაულისა და სამართლის კვლევის ინსტიტუტი
გაეროს რეგიონთაშორისი დანაშაულისა და სამართლის კვლევის ინსტიტუტი
გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაცია
გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაცია
გაეროს ნარკოტიკებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ბიურო
გაეროს ნარკოტიკებისა და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ბიურო
გაეროს პროექტების მომსახურების ოფისი
გაეროს პროექტების მომსახურების ოფისი
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია

ამ ინიციატივაში ჩართული სხვა უწყებები

IFC
International Finance Corporation
მსოფლიო ბანკი
მსოფლიო ბანკი

მიზნები, რომლებსაც ჩვენ მხარს ვუჭერთ ამ ინიციატივით