ისტორია

Georgia launches Sustainable Development Goals Financing Report

09 თებერვალი 2021
Caption: Photo: UN Georgia/Valishvili

დაწერილია

ამ ინიციატივაში ჩართული გაეროს უწყებები

RCO
United Nations Resident Coordinator Office

მიზნები, რომლებსაც ჩვენ მხარს ვუჭერთ ამ ინიციატივით