ისტორია

Responding to economic and social challenges faced by Samegrelo region

22 მაისი 2021

დაწერილია

ამ ინიციატივაში ჩართული გაეროს უწყებები

RCO
United Nations Resident Coordinator Office

მიზნები, რომლებსაც ჩვენ მხარს ვუჭერთ ამ ინიციატივით