ისტორია

გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია დაარსების 75 წლისთავს აღნიშნავს

27 ოქტომბერი 2020

ამ ინიციატივაში ჩართული გაეროს უწყებები

RCO
United Nations Resident Coordinator Office

მიზნები, რომლებსაც ჩვენ მხარს ვუჭერთ ამ ინიციატივით